EN RENARE ÖSTERSJÖ! MÖJLIGGÖR UPPSAMLING AV BLÅGRÖNA ALGER I INDUSTRIELL SKALA!

Updated: Apr 17

Östersjön behöver din hjälp!

Vidsträckta bälten och mattor med blågröna algblomningar har blivit ett återkommande problem för oss runt om i Östersjön. Varje sommar har vi till vår förfäran sett våra stränder och vatten förstörda av detta miljöproblem. Inte endast våra simstränder blir förstörda av algblomningen. Härtill bidrar algblomningen till en ytterligare försämrad situation av såväl Östersjöns vattenkvalitet och biodiversitet. Vi, Mari och Micke på Origin by Ocean vill konkret hjälpa Östersjön och vi behöver er allas hjälp i denna talkoinsats!

Tillväxten av blågröna alger beror på det ökade näringsutsläpp som vi människor har åstadkommit. Ett av de mest effektiva sätten att minska på förekomsten av blågröna alger är att bryta det interna näringskretsloppet i Östersjön med att samla upp blågröna alger i industriell skala.


Uppsamling av blågröna alger ur havet är en teknologisk utmaning. Vi tror dock att med vårt teknologiska kunnande så kan denna utmaning lösas. Människan har rest till månen och vi är påväg till Mars! I jämförelse med dessa utmaningar tycker vi att uppsamling av blågröna alger ur havet, är en mycket simplare ingenjörsutmaning att lösa. I anknytning till detta öppnade vi förra året en innovationstävling tillsammans med Avanto Venture. Nu kommer vi att börja ta dessa ideer och resultat från tävlingen till praktiska test och försök!

Future algae harvesting drone in action

Sinilevä erittelyteknologia demonstraattori, Saloy Oy

Vi kommer att ta små steg framåt mot vår slutliga målsättning. Vi vill lära oss mer om denna utmaning via konkreta försök och misstag på basen av vilka vi kan bygga denna uppsamlingsteknologi och kapacitet.


Varför gör vi detta?

Vi tror starkt på att vi kan hjälpa Östersjön på ett hållbart sätt. Vi behöver en ny värdegenerationsmodell, som kan möjliggöra en uppsamling av näringsämnen (fosfor och kväve) ur Östersjöns inre näringskretslopp. Uppsamling och förädling av blågröna alger är en del av lösningen till denna ekvation.


Hur genererar vi mervärde?

I mitten vår värdegenerationsmodell finns vår bioraffinaderiteknologi. Den här nua innovationen använder blågröna alger som råvara. I vårt kommande bioraffinaderi kommer vi att utvinna värdefulla ingredienser för t.ex. kosmetikindustrin ur blågröna alger.


Hur kan du möjliggöra uppsamlingen av blågröna alger?

Vi kommer att under kommande sommar påbörja denna verksamhet med anskaffaf uppsamlingsapparatur. På detta sätt kan vi börja med denna uppsamlings verksamhet redan denna sommar"


Prognoserna påvisar att vi denna sommar kommer att ha en mycket svår algblomning i Östersjön pga. den varma och regninga vintern.


Vad kan du göra?

  1. Du kan dela den här bloggen till dina vänner och bekanta i alla sociala nätverk. Hjälp oss att sprida budskapet!

  2. Du kan följa oss på sociala medier. (Facebook, LinkedIn och Twitter). Du hålls uppdaterad!

  3. Hjälp oss att sprida budskapet!

Dela våra uppdateringar på alla sociala medier

Ett stort och varmt TACK på förhand!

©2020 by Origin by Ocean.